Delo tolmača ne more opravljati vsak. Da postaneš tolmač potrebuješ vedeti in znati več jezikov, hitro razumevanje sporočila v različnih jezikih, jasno izražanje, da znaš obvladovati stres, saj pri delu tolmača je veliko stresa, komunikativnost in znanje javnega govora in nastopanja, razgledanost, radovednost, da se znaš postaviti v kožo poslušalca, in da znaš poslušati človeka, da se znaš posvetovati z človekom. Za delo tolmača Rabiš tudi dobro koncentracijo, da znaš zadržati jezo, da govoriš glasno in jasno in da imaš dobro umsko kondicijo.

Tolmač je oseba ki s pomočjo uradnih dokumentov in jezikov in sodnih postopkov prevaja besedo če udeleženci uporabljajo jezik ki ni uraden za sodišče. Tolmači imajo zagotovljen poseben status. po upravnem postopku pa jih Imenujejo minister za pravosodje. Minister izda odločbo o zavrnitvi ali odobritvi imenovanja tolmača. Naveden pa je tudi jezik v katerem e tolmač poimenovan ali zavrnjen. Imenovanje pa je objavljeno na uradnem listu. Tolmača pa se napiše v imenik tolmačev, seveda po imenovanju. Kdor pa želi imeti delo tolmača pa rabi EU državljanstvo, strokovno izobrazbo, znanje slovenskega jezika če si v Sloveniji, če pa si v katerikoli drugi državi pa moraš znat njihov jezik. Izkušnje z jezikom, ustrezno strokovno znanje, praktične sposobnosti, uspešno opravljen preizkus znanja za tolmača. Tolmači pa so osebe znane po neomejenem času, prevajajo pisno ali govorno besedo iz slovenščine v tuj jezik, ali ravno obratno iz tujega v slovenskega, ali pa tudi iz tujega v drug tuj jezik. Tolmači pa tudi prevajajo govorico v znake za neme in gluhe. Preizkus pa vsebuje znanje iz ustavnega področja, vedenje o organizacijah in pravosodnih organov. poznanje temeljnih inštitutov. Preden pa nekdo postane tolmač pa rabi izreči prisego seveda pred ministrom in ta prisega je da prisegajo da bodo svoje delo opravljali natančno in po svojem najboljšem znanju. Če pa potrebujete Tolmača pa so pri LEXTRA same strokovnjake pri tem delu.