Za gradnjo novega objekta je potrebno ogromno dokumentacije https://gradbena-dokumentacija.si/, preden se sploh začne fizična gradnja. Z dokumentacijo se pridobi različna dovoljenja, da se objekt sploh lahko zgradi, pa tudi načrti kako bo objekt izgledal, da bo zgrajen po vseh predpisih, ki so zakonsko pogojeni. Ker pa večina ljudi nima znanja, da bi sami pripravili tako obširno dokumentacijo, si morate poiskati pomoč ljudi, ki so za to specializirani. Ti vam lahko pomagajo pri zbiranju in pripravi dokumentacije, ki jo potrebujete, da boste lahko začeli z gradnjo svojega objekta.

Kdo bo vodil projekt?

Dejstvo je, da je pred začetkom gradnje potrebnih več oseb, ki imajo znanja na različnih področjih. Zato je smiselno poiskati pomoč podjetja, ki ima v kadru vse te ljudi. Tako se vam najlažje pomaga, ne potrebujete dodatnih ljudi in konec koncev je to tudi finančno najbolj preprosto za vas.

Eno takih podjetij je Xplan, ki vam pomaga pridobiti celotno gradbeno dokumentacijo, ki jo boste potrebovali, da lahko začnete z gradnjo objekta. Z vami so od začetka do konca. Tako se lahko čez celoten projekt dogovarjate z eno osebo, ki ve, kaj si želite in kaj pričakujete. Ne samo pri zbiranju potrebne dokumentacije, z vami so čez celotno gradnjo in do končne izvedbe, ko je objekt pripravljen na vselitev.

Zbiranje in priprava dokumentacije

Najprej morate urediti vso zahtevano dokumentacijo, kar se tiče gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja in dokumentacijo za spremembo namembnosti objekta. Brez tega se gradnja ne more začeti. To dokumentacijo je treba najprej pridobiti in urediti, da ustreza vsem predpisom in zakonom. Vse to se dogaja z vašo vednostjo.

Potem se pripravi projektna dokumentacija, kamor spadajo vsi načrti, risbe, tehnični opisi in vsa potrebna poročila, ki vključujejo izračune. Dodati je treba tudi priloge, ki določajo lokacijske in funkcionalne značilnosti objekta. Ko se dokumentacija odda in potrdi, se lahko začne gradnja.